รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับรางวัลเรียนดี 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กรุงเทพ+ปริมณฑลผู้สมัคร ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง เชียงใหม่+ลำปาง ให้ไปรับรางวัลที่ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่ลำปางเชียงใหม่ อื่นๆ สำหรับท่านที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมารับได้ตนเองและกลุ่ม 3 ให้ชี้แจงเหตุผลและแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาที่ info@techa.or.th

Read more

ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk

ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk ซึ่งจัดโดย ชมรมนวเตชะสัมพันธ์ ในวันที่ 19 มค 62 ที่่ผ่านมา หลายๆท่าน มาจาก ลูกหลานสมาชิก ทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ตลอดจน หัวข้อมสัมมนา ในวันนั้น ABBI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

Read more