โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563

เปิดแล้ว โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563 โดยสมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย สำหรับ ลูกหลานตระกูล แต้ ทางสมาคมเปิดให้สมัคร รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31

Read more

โครงการ Techa for Thailand(Covid19)

เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมเตชะสัมพันธ์ และ พี่น้องแซ่แต้ ได้จัดตั้งโครงการ Techa for Thailand(Covid19) เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล มอบให้กับ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับรางวัลเรียนดี 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กรุงเทพ+ปริมณฑลผู้สมัคร ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง เชียงใหม่+ลำปาง ให้ไปรับรางวัลที่ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่ลำปางเชียงใหม่ อื่นๆ สำหรับท่านที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมารับได้ตนเองและกลุ่ม 3 ให้ชี้แจงเหตุผลและแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาที่ info@techa.or.th

Read more

ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk

ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk ซึ่งจัดโดย ชมรมนวเตชะสัมพันธ์ ในวันที่ 19 มค 62 ที่่ผ่านมา หลายๆท่าน มาจาก ลูกหลานสมาชิก ทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ตลอดจน หัวข้อมสัมมนา ในวันนั้น ABBI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

Read more