งานสังสรรค์ประจำปี 2562 พบกับคอนเสริร์ต STAMP

ขอเรียนเชิญ ท่านกรรมการอาวุโส, ท่านที่ปรึกษา, ท่านอุปนายก กรรมการบริหาร,กรรมการ,กลุ่มสตรี,นวเตชะฯ และสมาชิก,ลูกหลานแซ่แต้ ทุกๆท่าน เข้าร่วมงาน สังสรรค์ประจำปี วันพุธที่ 4 ธค.62 เวลา 18.30 น. ที่ #สมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ถ.พระราม 3
สามารถแจ้งจองบัตรโต๊ะอาหาร 3,500บาท มาได้ที่ไลน์นี้
จองก่อน รับสิทธิก่อน ได้โต๊ะใกล้ STAMP
ซื้อบัตรได้แล้วที่ http://nav.cx/5h8gn3D
หรือโทรตองโต๊ะได้ที่ พี่ตุ้ม 088-578-2627