สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

1288 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

1288 Rama 3 Road, Chongnonsee,Yannawa,Bangkok 10120

โทร.088-578-2627, Fax.02-294-2736

E Mail:info@techa.or.th

เพิ่มเพื่อน