home
泰國鄭氏宗親總會
สมาคมเตชะสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย
home
泰國鄭氏宗親總會
สมาคมเตชะสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย
previous arrow
next arrow

ประวัติสมาคมเตชะสัมพันธ

สมาคมเตชะสัมพันธ์ถือกำเนิดเมื่อเดือนมีนาคม 2513 โดยผู้ร่วม ตระกูลที่พำนักอยู่ฝั่งธนบุรี อาทิ คุณใช่ย้ง คุณเตียวฮง คุณติ้งยู้ คุณตงซื้อ คุณคุงเซี้ยและคุณฉอเม้งเป็นต้น

ท่านเหล่านี้เล็งเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสมาคม ผู้ร่วมตระกูลจึงได้รวมตัวกันประชุม หารือเกี่ยวกับการก่อตั้งสมาคม ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณใช่ย้ง เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนคนอื่นๆช่วยกันออกแรงทำงานกัน คุณหญิงคงทราบข่าวจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย จากนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการเตรียมการก่อตั้งอย่างขะมักเขม้น 
More…

ชมรม นวเตชะสัมพันธ์

ร่วมขบวนบริการสมาชิกและสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง 40 กว่าคน คณะกรรมการได้เซ้งตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหาที่สี่แยกลาดหญ้าธนบุรี เมื่อปลายปีของปีเดียวกัน ในราคา 270,000 บาทค่าตกแต่งอีก 10,000 บาทเมื่อเตรียมการเสร็จสรรพพร้อมพรั่งจึงได้รายงานให้  ดร.อุเทนเตชะไพบูลย์ คุณเทียมและคุณยืน 13 ผู้อาวุโสของผู้ร่วมตระกูลทราบตามลำดับอย่างละเอียด โดยคุณไช่ย้ง เพื่อฟังคำบัญชาต่อไปและเชื้อเชิญ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการขณะนั้น
More….

กิจกรรมของสมาคม