ความเป็นมาในการเตรียมการก่อตั้งสมาคมเตชะสัมพันธ์

แตกหน่อออกราก

สมาคมเตชะสัมพันธ์ถือกำเนิดเมื่อเดือนมีนาคม 2513 โดยผู้ร่วม ตระกูลที่พำนักอยู่ฝั่งธนบุรี อาทิ คุณใช่ย้ง คุณเตียวฮง คุณติ้งยู้ คุณตงซื้อ คุณคุงเซี้ยและคุณฉอเม้งเป็นต้น

ท่านเหล่านี้เล็งเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสมาคม ผู้ร่วมตระกูลจึงได้รวมตัวกันประชุม หารือเกี่ยวกับการก่อตั้งสมาคม ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณใช่ย้ง เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนคนอื่นๆช่วยกันออกแรงทำงานกัน คุณหญิงคงทราบข่าวจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย จากนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการเตรียมการก่อตั้งอย่างขะมักเขม้น 

แรกเริ่มเดิมทีสถานที่ตั้งของสมาคมอยู่เลขที่ 106/2 6 ชั้น 3 ของบริษัทนำฮวดก่อสร้าง หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี หลังจากมีคณะกรรมการเป็นรูปธรรมแล้ว จึงเริ่มประชาสัมพันธ์และติดต่อแนะนำผู้ร่วมตระกูลสมัครเป็นสมาชิก

ข่าวก่อตั้งสมาคมแพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทราบข่าว นอกจากผู้ร่วมตระกูลในกรุงเทพแล้ว จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ร่วมตระกูลทยอยมาสมัครเป็นสมาชิกไม่ขาดสาย นอกจากรับสมัครสมาชิกแล้ว ขณะเดียวกันก็ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย

เนื่องจากมีผู้สนับสนุนอย่างท่วมท้น จึงสามารถให้บริการสมาชิกได้ทันที เริ่มแรกให้บริการช่วยเหลือด้านฌาปนกิจและงานมงคลต่างๆของสมาชิกผู้ร่วมตระกูล อีกทั้งเข้าร่วมขบวนบรรเทาทุกข์สาธารณภัยทั่วไป

ในฤดูร้อนของปีเดียวกันอาสาสมัครเข้าร่วมขบวนบริการสมาชิกและสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง 40 กว่าคน คณะกรรมการได้เซ้งตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหาที่สี่แยกลาดหญ้าธนบุรี เมื่อปลายปีของปีเดียวกัน ในราคา 270,000 บาทค่าตกแต่งอีก 10,000 บาทเมื่อเตรียมการเสร็จสรรพพร้อมพรั่งจึงได้รายงานให้  ดร.อุเทนเตชะไพบูลย์ คุณเทียมและคุณยืน 13 ผู้อาวุโสของผู้ร่วมตระกูลทราบตามลำดับอย่างละเอียด โดยคุณไช่ย้ง เพื่อฟังคำบัญชาต่อไปและเชื้อเชิญ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการขณะนั้น

ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มีภารกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมากมายจึงปฏิเสธที่จะรับเป็นผู้นำ แต่จะสนับสนุนกิจการของสมาคม อย่างเต็มที่

ต่อมามีผู้อาวุโสร่วมตระกูลอีกหลายท่าน ช่วยกันอ้อนวอน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ในที่สุด ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ไม่สามารถขัดศรัทธาของเราผู้ร่วมตระกูล ที่มาอ้อนวอน ด้วยความจริงใจ จึงได้รวบรวม คุณยุนเส็ก คุณใช่ย้งคุณอู่ฮั้ว คุณจือซุ้ย คุณกิมเลี้ยง คุณฮอง้ำ และคุณก๊กฮั้ว ร่วม 10 กว่าคน ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในที่สุดมีมติให้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คุณใช่ย้ง คุณก๊กช้วง คุณอู่ฮั้ว คุณฉอง้ำ คุณกี้เลี๊ยก รวม 6 ท่านเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนเป็นสมาคมเตชะสัมพันธ์ ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตเป็นสมาคมโดย สมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2514

ต่อมา ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เรียกผู้ร่วมตระกูลประมาณ 10 กว่าคน มาประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ในที่ประชุม นอกจากเลือกกรรมการ 23 คนแล้วยังเลือก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์เป็นประธานคณะกรรมการ เตรียมการอีกด้วย การประชุมครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรก ที่จารึกการสิ้นสุดของกรรมการเตรียมการของสมาคม ที่มีคุณใช่ย้ง คุณหยูเฮียง  คุณกิ้มคุง เป็นผู้นำ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเตรียมการใหม่ซึ่งมี ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานรับช่วงดำเนินการแทนต่อไป

การประชุมครั้งนี้มีมติที่สำคัญดังนี้

  1. การประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการเตรียมการ
  2. ร่างระเบียบการ
  3. เปิดรับสมัครผู้ร่วมตระกูลทั่วทุกภาคจำนวน 120 คนเป็นผู้ก่อตั้ง
  4. รับมอบงานสวัสดิการที่ผ่านมาทั้งหมด 

ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการเตรียมการเรียกประชุมใหญ่ ผู้ก่อตั้งเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกที่ชั้น 3 ภัตตาคารห้อยเทียนเหลากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2514 เวลา 14.00 น.ผู้ร่วมประชุมมากถึง 140 คน บรรยากาศครึกครื้นที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีวาระการประชุมสำคัญที่ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมดังนี้

  1. ให้การรับรองคณะกรรมการเตรียมการซึ่งประกอบด้วย 23 ท่าน โดยมีดรอุเทนเตชะไพบูลย์เป็นประธาน
  2. มีมติให้แนะนำผู้ร่วมตระกูลสมัครเป็นสมาชิก
  3. ผู้เข้าร่วมตระกูล ร่วมบริจาคเงินกองทุนอย่างล้นหลาม ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์บริจาค 2 แสนบาทเป็นคนแรก ผู้ร่วมก่อตั้งอื่นๆต่างพากันบริจาคตามอย่างพร้อมเพรียง รวบรวมเงินบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมด 1,200,000 บาท
  4. เห็นชอบระเบียบการ เมื่อการประชุมใหญ่ผู้ก่อตั้งสิ้นสุดลงการเตรียมการได้ดำเนินไปอย่างขะมักเขม้นภายใต้ความสนิทสนมกลมเกลียวของผู้ก่อตั้งต่างตั้งหน้าตั้งตาติดต่อและแนะนำผู้คุณสมัครเป็นสมาชิกอย่างขยันขันแข็งงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกจึงดำเนินไปอย่างกว้างขวางและได้ผล