ประวัติสมาคมฯ

ความเป็นมาในการเตรียมการก่อตั้งสมาคมเตชะสัมพันธ์

แตกหน่อออกราก

สมาคมเตชะสัมพันธ์ถือกำเนิดเมื่อเดือนมีนาคม 2513 โดยผู้ร่วม ตระกูลที่พำนักอยู่ฝั่งธนบุรี อาทิคุณใช่ย้ง คุณเตียวฮงคุณติ้งยู้คุณตงซื้อ คุณคุงเซี้ยและคุณฉอเม้งเป็นต้น ท่านเหล่านี้เล็งเห็นความสำคัญของการก่อตั้งสมาคมผู้ร่วมตระกูลจึงได้รวมตัวกันประชุม หารือเกี่ยวกับการก่อตั้งสมาคม ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้คุณใช่ย้ง เป็นผู้สนับสนุนด้านเงินทุน ส่วนคนอื่นๆช่วยกันออกแรงทำงานกัน คุณหญิงคงทราบข่าวจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย จากนั้นก็ร่วมแรงร่วมใจกัน ดำเนินการเตรียมการก่อตั้งอย่างขะมักเขม้น  แรกเริ่มเดิมทีสถานที่ตั้งของสมาคมอยู่เลขที่ 106/2 6 ชั้น 3 ของบริษัทนำฮวดก่อสร้าง หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ ธนบุรี หลังจากมีคณะกรรมการเป็นรูปประธรรมแล้ว จึงเริ่มประชาสัมพันธ์และติดต่อแนะนำผู้ร่วมตระกูลสมัครเป็นสมาชิก

ข่าวก่อตั้งสมาคมแพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ทราบข่าวนอกจากผู้ร่วมตระกูลในกรุงเทพแล้ว จังหวัดเพชรบุรี มีผู้ร่วมตระกูลทยอยมาสมัครเป็นสมาชิกไม่ขาดสาย นอกจากรับสมัครสมาชิกแล้ว ขณะเดียวกันก็ดำเนินการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย

เนื่องจากมีผู้สนับสนุนอย่างท่วมท้น จึงสามารถให้บริการสมาชิกได้ทันที เริ่มแรกให้บริการช่วยเหลือด้านฌาปนกิจและงานมงคลต่างๆของสมาชิกผู้ร่วมตระกูล อีกทั้งเข้าร่วมขบวนบรรเทาทุกข์สาธารณภัยทั่วไป

ในฤดูร้อนของปีเดียวกันอาสาสมัครเข้าร่วมขบวนบริการสมาชิกและสาธารณภัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากถึง 40 กว่าคน คณะกรรมการได้เซ้งตึกแถว 3 ชั้น 3 คูหาที่สี่แยกลาดหญ้าธนบุรี เมื่อปลายปีของปีเดียวกัน ในราคา 270,000 บาทค่าตกแต่งอีก 10,000 บาทเมื่อเตรียมการเสร็จสรรพพร้อมพรั่งจึงได้รายงานให้  ดร.อุเทนเตชะไพบูลย์ คุณเทียมและคุณยืน 13 ผู้อาวุโสของผู้ร่วมตระกูลทราบตามลำดับอย่างละเอียด โดยคุณไช่ย้ง เพื่อฟังคำบัญชาต่อไปและเชื้อเชิญ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการขณะนั้น

ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ มีภารกิจทั้งส่วนตัวและส่วนรวมมากมายจึงปฏิเสธที่จะรับเป็นผู้นำ แต่จะสนับสนุนกิจการของสมาคม อย่างเต็มที่

ต่อมามีผู้อาวุโสร่วมตระกูลอีกหลายท่าน ช่วยกันอ้อนวอน ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ในที่สุด ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ไม่สามารถขัดศรัทธาของเราผู้ร่วมตระกูลที่มาอ้อนวอน ด้วยความจริงใจ จึงได้รวบรวม คุณยุนเส็ก คุณใช่ย้งคุณอู่ฮั้ว คุณจือซุ้ย คุณกิมเลี้ยง คุณฮอง้ำ และคุณก๊กฮั้ว ร่วม 10 กว่าคนประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในที่สุดมีมติให้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คุณใช่ย้ง คุณก๊กช้วง คุณอู่ฮั้ว คุณฉอง้ำ คุณกี้เลี๊ยก รวม 6 ท่านเป็นผู้ร่วมจดทะเบียนเป็นสมาคมเตชะสัมพันธ์ ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตเป็นสมาคมโดย สมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2514

ต่อมา ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ได้เรียกผู้ร่วมตระกูลประมาณ 10 กว่าคนมาประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ในที่ประชุมนอกจากเลือกกรรมการ 23 คนแล้วยังเลือก ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์เป็นประธานคณะกรรมการ เตรียมการอีกด้วย การประชุมครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าแรก ที่จารึกการสิ้นสุดของกรรมการเตรียมการของสมาคม ที่มีคุณใช่ย้ง คุณหยูเฮียง  คุณกิ้มคุง เป็นผู้นำ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการเตรียมการใหม่ซึ่งมี ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานรับช่วงดำเนินการแทนต่อไป

การประชุมครั้งนี้มีมติที่สำคัญดังนี้

  1. การประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการเตรียมการ
  2. ร่างระเบียบการ
  3. เปิดรับสมัครผู้ร่วมตระกูลทั่วทุกภาคจำนวน 120 คนเป็นผู้ก่อตั้ง
  4. รับมอบงานสวัสดิการที่ผ่านมาทั้งหมด 

ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการเตรียมการเรียกประชุมใหญ่ ผู้ก่อตั้งเป็นประวัติการณ์ครั้งแรกที่ชั้น 3 ภัตตาคารห้อยเทียนเหลากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2514 เวลา 14.00 น.ผู้ร่วมประชุมมากถึง 140 คน บรรยากาศครึกครื้นที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน มีวาระการประชุมสำคัญที่ผ่านการเห็นชอบในที่ประชุมดังนี้

  1. ให้การรับรองคณะกรรมการเตรียมการซึ่งประกอบด้วย 23 ท่าน โดยมีดรอุเทนเตชะไพบูลย์เป็นประธาน
  2. มีมติให้แนะนำผู้ร่วมตระกูลสมัครเป็นสมาชิก
  3. ผู้เข้าร่วมตระกูล ร่วมบริจาคเงินกองทุนอย่างล้นหลาม ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์บริจาค 2 แสนบาทเป็นคนแรก ผู้ร่วมก่อตั้งอื่นๆต่างพากันบริจาคตามอย่างพร้อมเพรียง รวบรวมเงินบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมด 1,200,000 บาท
  4. เห็นชอบระเบียบการ เมื่อการประชุมใหญ่ผู้ก่อตั้งสิ้นสุดลงการเตรียมการได้ดำเนินไปอย่างขะมักเขม้นภายใต้ความสนิทสนมกลมเกลียวของผู้ก่อตั้งต่างตั้งหน้าตั้งตาติดต่อและแนะนำผู้คุณสมัครเป็นสมาชิกอย่างขยันขันแข็งงานประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกจึงดำเนินไปอย่างกว้างขวางและได้ผล