เทิดพระเกียรติ-สมเด็จพระเจ้าตากสิน-วงเวียนใหญ่-11-1