พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 14 และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 25

พิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 14 และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 25