งานสังสรรค์สมาคม2560

ภาพบรรยากาศงาน เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 ของสมาคมเตชะสัมพันธ์