การประชุมร่วมคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 12 และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 23 ครั้งที่ 4

การประชุมร่วมคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 12 และคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 23 ครั้งที่ 4