ท่านได้สมัครรับรางวัลเรียนดี เป็นที่เรียบร้อยคะ โปรดตรวจสอบอีเมลที่สมัคร 

คณะกรรมการจะแจ้งผลการอนุมัติรางวัลเรียนดีไปยังอีเมล์ที่ท่านสมัคร และประกาศรายชื่อใน WEBSITE ของ สมาคมที่ www.techa.or.th ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

สอบถาม  https://lin.ee/UU7qpuB