งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560

งาน เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2560 ของสมาคมเตชะสัมพันธ์ ชมกิจกรรมการแสดง และร่วม กิจกรรม เตชะเน็ทเวิร์คกิ้ง มารู้จักพวกเราและรู้จักซึ่งกันและกัน ในฐานะคนครอบครัวเดียวกัน เป็นคลัสเตอร์หนึ่งของท่าน ที่จะสามารถพึ่งพาเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในสังคมและธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว