เทศกาลชุงฮุง 春分

“ชุงฮุง 春分” คืออะไร ?

วันชุงฮุง 春分 เป็นช่วงที่ดวงอาทิตน์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร จีนแบ่ง 1 ปี หรือ 12 เดือน ออกเป็น 24 ปักษ์หรือ 24 เจียซี่ ( 節氣) ยึดตามองศาดวงอาทิตย์ตามหลักสายนะ (Tropical Astrology) เปลี่ยนไปปักษ์ละ 15°  ถือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรครั้งแรกของปี เรียกอีกอย่างว่า วันราตรีเสมอภาค  คือเป็นช่วงที่กลางคืนกับกลางวันยาวเท่ากันที่เส้นศูนย์สูตร ตรงกับวัน วสันตวิษุวัต ตามดาราศาสตร์

วันวสันตวิษุวัต (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox) เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนพอดี นับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าย่างสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง

วันนี้ยังถือเป็นวันแรกที่เริ่มไหว้บรรพบุรุษ โดยจะไปสิ้นสุดช่วงการไหว้วันที่ 5 เมษายน ตรงกับวันเช็งเม้ง 清明 ชาวจีนถือว่าเราสามารถไปเช็งเม้งได้นับจากวันชุงฮุง ในช่วงปลายๆเดือนสอง (จันทรคติ) บางความเชื่อถือว่าประตูภพภูมิเริ่มเปิดแล้วไปจวบกลางเดือนสามถือเป็นวันสิ้นสุดเทศกาลเช็งเม้ง

นอกจากนี้ วัน “ชุงฮุง 春分” นี้ (จีนกลางเรียกชุนเฟิน) ยังเป็นวันแห่งเทศกาลตั้งไข่ ที่สืบทอดมายาวนานกว่า 4,000 ปี เหตุเพราะโลกเราโคจรมาถึงจุดที่สมดุลพอดี เส้นศูนย์สูตรตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ (รูปกลางซ้าย) จึงมีโอกาสที่จะตั้งไข่ไม่ให้ล้ม (ในพื้นที่เมืองจีน) โดยมีเคล็ดลับว่าจะต้องใช้ไข่ที่สดใหม่ไม่เกิน 4-5 วัน และหาจุดนูนบนเปลือกไข่ 3 จุด จากนั้นเล็งให้แกนกลางของไข่อยู่ตรงกึ่งกลางพอดี จากนั้นก็บรรจงวางไข่ให้ตั้งตรง

ความหมายแท้จริงของวันนี้ในประเทศที่มี 4 ฤดู สำหรับจีนหมายถึงช่วงกลางของฤดูใบไม้ผลิ โดยในช่วงนี้ พฤกษานานาพันธุ์และพืชผลจะเจริญงอกงามได้ดี เนื่องจากอากาศจะอบอุ่นมากขึ้น เริ่มมีฝนโปรย อันเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ จึงต้องมีการกำหนดวันนี้ขึ้น ส่วนในบางประเทศวันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาวอย่างเป็นทางการโดยเวลากลางวันจะเริ่มยาวกว่ากลางคืนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป

Cr.http://jimmysoftwareblog.com/node/6251
http://homesafe-dragon.blogspot.com/2015/03/home-safe.html
https://goo.gl/pPMZbP