ประกาศรายชื่อรับรางวัลเรียนดีปี 2564

เรื่อง เลื่อนการมอบรางวัลเรียนดี ปี 2564 สมาคมเตชะสัมพันธ์ เรียน ท่านสมาชิกและนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีของสมาคมเตชะสัมพันธ์ เนื่องจากทุกปี สมาคมเตชะสัมพันธ์จะจัดงานมอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผู้ปกครองเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงมีวัตถุประสงค์ให้ลูกหลานแซ่แต้ได้เข้ามาคุ้นเคย และรู้จักกับสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า ท่านได้รับรางวัลเรียนดีในปีนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงทำให้เราไม่สามารถจัดงานมอบรางวัลเรียนดีประจำปี 2564 ได้ จึงขอเลื่อนพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปีนี้ ไปพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปี 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ คณะทำงานรางวัลเรียนดี รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี

hyopb1888

October 6, 2021

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

hyopb1888

December 30, 2019

เทศกาลงานชิวฮุง มาจากอะไร?

“เทศกาลชิวฮุงคือ เทศกาลกึ่งกลางฤดูใบไม้ร่วง ศารทวิษุวัต (mid fall) หรือ autumn equinox เป็นวันที่วงโคจรของโลกเรากับดวงอาทิตย์ตัดกันในตำแหน่งที่ทำให้โลกเรามีเวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันพอดี“ ถือเป็นช่วงกึ่งกลางฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเขตอบอุ่นและเขตหนาวแล้ว(จีนอยู่ในเขตนี้ด้วย) จึงจะต้องเตรียมการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันการณ์ (ใบไม้ร่วง พืชพรรณ สลัดทิ้งใบทิ้งต้น คนจีนจะเริ่มถนอมอาหารประเภทพืชผักไว้สำหรับฤดูหนาว สัตว์ต่างๆเริ่มสะสมอาหารและจำศีล มนุษย์เริ่มสะสมพืชพันธุ์อาหารด้วย(คนจีนจะเริ่มเข้าเทศกาล กินผัก การกินเจ มาจากรากฐานของการกินผักนี้) เริ่มเข้าสู่การนัดพบกันในการวางแผนเรื่องอาหารให้เพียงพอ จึงเกิดเทศกาลการกินเจ เพราะจะเข้าสู่ฤดูหนาวอันยาวนานถึงสามเดือนแล้ว สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผย 23 กันยายน 2562 เป็นวันศารทวิษุวัต ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ส่งผลให้เวลากลางวันเท่ากับกลางคืน ประเทศทางซีกโลกเหนือย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ      นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ กล่าวว่า วันที่ 23 กันยายนนี้ จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้เวลาในช่วงกลางวันยาวเท่ากับกลางคืน ประเทศทางซีกโลกเหนือจะย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ เรียกว่า “วันศารทวิษุวัต” (สาด-ทะ-วิ-สุ-วัด) (Autumnal Equinox) สำหรับประเทศไทยในวันที่ […]

hyopb1888

September 20, 2019