1288 ถนนพระราม 3 ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel: 02 294 3224   E-Mail:info@techa.or.th