พิธีมอบรางวัล เรียนดี 2561

พิธีมอบรับรางวัลฯ ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ที่ สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย โดยมี จำนวน นักเรียน นิสิตร นักศึกษา มารับรางวัล เรียนดี ประจำปี 2561 จำนวน 80 ท่านพร้อม ผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน และ ฟังบรรยาย เรื่องคว้าเงินในอากาศ จาก เฮียหมู