ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk

ภาพบรรยากาศ งาน Dinner Talk ซึ่งจัดโดย ชมรมนวเตชะสัมพันธ์ ในวันที่ 19 มค 62 ที่่ผ่านมา หลายๆท่าน มาจาก ลูกหลานสมาชิก ทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น ตลอดจน หัวข้อมสัมมนา ในวันนั้น ABBI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก โดย ท่าน ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ จาก มหาวิทยาลัย รังสิต มาบรรยายให้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นประโยขน์กับชีวิต ประจำวัน และธุรกิจเป็น อย่างมาก และยังมี สมาชิก นว รุ่นแรกๆ อาทิเช่น อ.วิศิษฐ์ เตชะเกษม ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล คุณ ไพบูลย์ เดชาวิจิตร มาร่วมงาน พร้อมฟังแนวคิดดีๆจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง รุ่นลูก