รายชื่อผู้รับรางวัลเรียนดี ปี 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล เรียนดี ปี 2563 ท่านใดที่ได้รับรางวัล โปรดตอบกลับเมล เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 โปรดตอบกลับมาร่วมงานภายใน วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อทีมงานจะได้เตรียมสถานที่ในการต้อนรับ สอบถามเพิ่มเติม

Read more

รายชื่อผู้สมัครรางวัลเรียนดี ปี 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับรางวัล เรียนดี ป๊ 2563 ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม

Read more

โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563

เปิดแล้ว โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563 โดยสมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย สำหรับ ลูกหลานตระกูล แต้ ทางสมาคมเปิดให้สมัคร รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31

Read more

โครงการ Techa for Thailand(Covid19)

เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล คณะกรรมการ สมาชิกสมาคมเตชะสัมพันธ์ และ พี่น้องแซ่แต้ ได้จัดตั้งโครงการ Techa for Thailand(Covid19) เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้คุณหมอ พยาบาล มอบให้กับ โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์

Read more

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Read more