งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับรางวัลเรียนดี 2562

สำหรับผู้ที่ผ่านแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กรุงเทพ+ปริมณฑลผู้สมัคร ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง เชียงใหม่+ลำปาง ให้ไปรับรางวัลที่ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่ลำปางเชียงใหม่ อื่นๆ สำหรับท่านที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมารับได้ตนเองและกลุ่ม 3 ให้ชี้แจงเหตุผลและแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารมาที่ info@techa.or.th

Read more