โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563

เปิดแล้ว โครงการ รับรางวัลเรียนดีประจำปี 2563 โดยสมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย

สำหรับ ลูกหลานตระกูล แต้ ทางสมาคมเปิดให้สมัคร รับรางวัลเรียนดี ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

และเข้าร่วมพิธีรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น-16.00 น.

  • นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ชั้นประถม 6 ถึงปริญญาเอก ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกตระกูลแต้
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา 2562 ได้เกรดเฉลี่ย 3.2 หรือ 80% ขึ้นไป
  • บิดาต้องเป็น สมาชิกสมาคมเตชะสัมพันธ์ ( ถ้ายังไม่เป็น สมาชิก ให้คลิก สมัครสมาชิกก่อน)

( กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โควิด ) เมื่อสมัครผ่านจะมีเมลตอบกลับค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม @techa มือถือ 088-578-2627