รายชื่อผู้สมัครรางวัลเรียนดี ปี 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครรับรางวัล เรียนดี ป๊ 2563 ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 สอบถามเพิ่มเติม

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับรางวัลเรียนดี2562

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัล เรียนดี ป๊ 2562 ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม

Read more

สมาคมเตชะสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ” 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “

เนื่องด้วยรัฐบาลและกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินจัดงานตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชครบรอบ 250 ปี และได้มีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสม 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน ณ พระราชวังกรุงธนบุรี(พระราชวังเดิม) งานแสดงจริงวันที่ 10 และ วันที่ 11

Read more