ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับรางวัลเรียนดี2562

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้ารับรางวัล เรียนดี ป๊ 2562 ท่านใดที่ได้รับรางวัล จะมีเมลตอบกลับ เพื่อยืนยันมาร่วมงานรับรางวัลเรียนดี วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม

Read more

สมาคมเตชะสัมพันธ์ มอบเงินสนับสนุนโครงการ ” 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “

เนื่องด้วยรัฐบาลและกองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินจัดงานตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชครบรอบ 250 ปี และได้มีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสม 250 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน ณ พระราชวังกรุงธนบุรี(พระราชวังเดิม) งานแสดงจริงวันที่ 10 และ วันที่ 11

Read more