รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับรางวัลเรียนดี 2562

[table id=2 /]

สำหรับผู้ที่ผ่านแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

  1. กรุงเทพ+ปริมณฑล
    ผู้สมัคร ต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง
  2. เชียงใหม่+ลำปาง ให้ไปรับรางวัลที่ สมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่ลำปางเชียงใหม่
  3. อื่นๆ


สำหรับท่านที่ติดภารกิจ ไม่สามารถมารับได้ตนเองและกลุ่ม 3 ให้ชี้แจงเหตุผลและแนบหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
มาที่ info@techa.or.th