ขอเชิญร่วมงานเทศกาลหงวนเซียว/ง่วนเซียว (元宵节)

ขอเชิญชวนลูกหลานชาวแซ่แต้ ทุกท่าน เข้าร่วมงานเทศกาลหงวนเซียว/ง่วนเซียว (元宵节) เพื่อร่วมประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษและทำความรู้จัก ญาติร่วมตระกูลแซ่แต้.