ประกาศรายชื่อรับรางวัลเรียนดีปี 2564

เรื่อง เลื่อนการมอบรางวัลเรียนดี ปี 2564 สมาคมเตชะสัมพันธ์ เรียน ท่านสมาชิกและนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลเรียนดีของสมาคมเตชะสัมพันธ์ เนื่องจากทุกปี สมาคมเตชะสัมพันธ์จะจัดงานมอบรางวัลเรียนดีให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผู้ปกครองเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงมีวัตถุประสงค์ให้ลูกหลานแซ่แต้ได้เข้ามาคุ้นเคย และรู้จักกับสมาคมฯ ทางสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งว่า ท่านได้รับรางวัลเรียนดีในปีนี้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงทำให้เราไม่สามารถจัดงานมอบรางวัลเรียนดีประจำปี 2564 ได้ จึงขอเลื่อนพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปีนี้ ไปพร้อมกับพิธีมอบรางวัลเรียนดีในปี 2565 จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ คณะทำงานรางวัลเรียนดี รายชื่อ ผู้ได้รับรางวัลเรียนดี

hyopb1888

October 6, 2021

สรุป โครงการ TECHA for Thailand

คณะจัดการ ขอแจ้งความคืบหน้า โครงการ Techa for Thailand(Covid19) เพื่อจัดหาอุปกรณ์จำเป็นให้แก่คุณหมอ และ พยาบาล 3/4/63 รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้รับ กล่องอะคิริคกันเชื้อ จำนวน 4.กล่อง ที่ทางเราส่งไปให้เรียบร้อยแล้ว ค่ะ ท่านรอง ผอ.รพ แจ้งว่ากล่องที่ทางเราส่งไปแน่นหนา เรียบไม่มีคม ทางรพ.ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ ที่ส่งกล่องกันเชื้อไปให้ค่ะ ทาง รพ จะออกจดหมา เพื่อขอบคุณสมาคมฯ มาอีกทีค่ะ

hyopb1888

April 8, 2020

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2562

สมาคมเตชะสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมงานเทิดพระเกียรติ สมเด็พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562

hyopb1888

December 30, 2019
1 2 3